Huisregels

 • Het gehele terrein is verboden toegang voor onbevoegden
 • Betreden van het terrein is op eigen risico
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, verlies, diefstal
  en/of beschadiging van uw eigendommen
 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of andere hulpdiensten
  dienen direct te worden opgevolgd.
 • Glas is op het hele terrein verboden.
 • Roken in de feesttent is verboden.
 • Het is niet toegestaan eigen drank en etenswaarden e.d. mee het terrein op te
  nemen.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels en reglementen wordt u de toegang
  ontzegd en kan een terreinverbod volgen van een of meerdere jaren.